Pris og vilkår

Mand:
Hverdage mellem 7 og 17 – 380 kr. pr time (475 kr. inkl. moms). Andre tidspunkter + 30%.

Bil:
Grundtakst 160 kr. pr. påbegyndt dag (200 kr. inkl. moms) (dækker kilometer ud/hjem). 3,80 kr. pr kilometer (4,75 kr. inkl. moms) hvis der køres i forbindelse med opgaven.

Tilbud:
Bestil et tilbud (fast pris). Kontakt mig gerne på: +45 44 14 14 12

Genbrugsplads:
Kommunerne opkræver almindeligvis et gebyr for brug af genbrugspladserne. Spørg mig evt. om gebyr

Værktøj:
Nicolai Ambo medbringer almindelig håndværktøj, haveredskaber og trailer inkluderet i timeprisen. Forbrug af masker, klinger, kæder, bor o. lign. påføres fakturaen.

Mand & Maskine:
Er der behov for større og mere specielle maskiner eller værktøj medbringes lejede. Pris efter aftale. Udgifter påføres fakturaen.

Vilkår
Som udgangspunkt faktureres for den tid og de kilometer der bruges på opgaven. Det betyder at man betaler timepris fra bilen pakkes og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2 times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Ved længerevarende regulært vikararbejde kan der efter aftale arbejdes på andre vilkår. Indebærer opgaven ude-overnatninger eller er den på anden måde speciel, giver vi gerne et tilpasset tilbud.

• Betaling – der sendes en faktura til betaling inden 8 dage netto for privatkunder og 14 dage netto for erhvervskunder. Herefter tilskrives rente efter gældende lovgivning.
• Afbestilling – ved afbestilling så tæt på starttidspunktet at det afstedkommer tabt arbejdsfortjeneste faktureres et rimeligt beløb i forhold til den bookede periode og det konkrete tab.
• Nicolai Ambo kan uden ansvar ophæve en indgået aftale fx ved sygdom, problemer med bilen eller force majeure.
• Det påhviler erhvervskunder at sikre at arbejdstilsynets krav til sikkerhed kan overholdes og bliver overholdt.
• Nicolai Ambo forbeholder sig retten til, til enhver tid, at opløse arbejdsforholdet, hvis opgaven eller arbejdsbetingelserne skønnes urimelige. Skyldes dette manglende opmærksomhed omkring sikkerhed faktureres fuldt ud for den bookede periode.
• Pauser – selvbetalt frokostpause. Kunden betaler 5 minutter per time.
• Broer og færger betales af kunden.
• Udgifter i forbindelse med parkering betales af kunden.